ماشین رولفرمینگ چیست

ماشین رولفرمینگ از مجموعه قالب های متحرک دورانی ساخته شده که میتواند یک قطعه ورق فلزی را در مراحل مختلف شکل دهی کند تا طی مراحل مختلف به قطعه مورد نظر خود تبدیل کند.قطعه مورد نظر ما همان قطعه مصرفی ما هست که به روش رولفرمینگ تولید شده است. ... ادامه مطلب